Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Optikai hálózatok (KHWOH1TBNE)

Tantárgykód: KHWOH1TBNEKredit: 5
Angol cím: Optical networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték
nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet
szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első
félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati
technológiákkal.
A tananyag:Gerinchálózati technológiák:
Az optikai átvitel alapjai, optikai hálózati alapismeretek: Az optikai szál tulajdonságai, optikai lézer adók, optikai lézer vevők, modulációs módszerek, optikai erősítők, passzív optikai hálózati komponensek, optikai hálózatok kialakításának alapelvei.
Optikai hálózatok üzemeltetése: Optikai hálózatok mérési módszerei. Optikai szálak hegesztése, vágása, csatlakozók tisztítása, műszerek, eszközök.
TDM technológiák: NgSDH hálózatok. OTN hálózatok.
Optikai hullámhossz-multiplexelési eljárások: WDM alapelvek, CWDM és DWDM hálózati struktúrák, WDM rendszerek aktív és passzív komponensei, ROADM, kliens interfészek, alkalmazott TDM eljárások, szabványok. Optikai gerinchálózati technológiák felügyeleti rendszerei.
Elérési hálózati technológiák:
Optikai alapú elérési hálózatok: FTTx hálózatok kialakítása. PON technológiák. Rendszertechnika felépítés, az OLT és ONT szerepe; A fel- és le-irányú átvitel keret-struktúrája. GPON mérések és műszerek. GPON berendezések konfigurálása.
xDSL technológiák, rendszertechnikai felépítésük.
Előadás témaköreHétÓra
Az optikai átvitel alapjai, optikai hálózati alapismeretek: Az optikai szál tulajdonságai.14
Optikai lézer adók, optikai lézer vevők, modulációs módszerek, optikai erősítők, passzív optikai hálózati komponensek, optikai hálózatok kialakításának alapelvei.24
Optikai hálózatok üzemeltetése: Optikai hálózatok mérési módszerei. Optikai szálak hegesztése, vágása, csatlakozók tisztítása, műszerek, eszközök.34
TDM technológiák: PDH, NgSDH hálózatok.44
Carrier Ethernet.54
Optical Transport Network – OTN, WDM alapelvek.64
-74
CWDM és DWDM hálózati struktúrák ,WDM rendszerek aktív és passzív komponensei, ROADM.84
WDM kliens interfészek, gyártóspecifikus megoldások.94
Optikai gerinchálózati technológiák felügyeleti rendszerei.104
Optikai alapú elérési hálózatok: FTTx hálózatok kialakítása. PON technológiák.114
Rendszertechnika felépítés, az OLT és ONT szerepe; A fel- és le-irányú átvitel keretstruktúrája. GPON mérések és műszerek. GPON berendezések konfigurálása.124
Zárthelyi dolgozat.134
xDSL technológiák, rendszertechnikai felépítésük.144
Félévközi követelmények

A vizsgára bocsátás (aláírás megszerzésének) feltétele a TVSz. előírásait nem meghaladó hiányzások, ill. az előírt zárthelyi dolgozat(ok) teljesítése legalább elégséges (2) szinten. 

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint: 

A Zárthelyi dolgozat időpontja: 13. oktatási hét 

A pótlás módja: Az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Govind P. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, WILEYITU: Optical fibres, cables and systems (2009)Antók Péter: Szélessávú optikai hálózatok (2014)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: