Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika III. (KHXHI4TBNE)

Tantárgykód: KHXHI4TBNEKredit: 8
Angol cím: Communication technics III.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Elméleti összefoglalás. Matematikai szimulációs alapok. MATLAB alapjai, forrásnyelvű programozása. Szűrőtervezés elméleti alapjai. Digitális jelfeldolgozó szűrőstruktúrák. Szűrőtervezésnél használt transzformációs eljárások Diszkrét Laplace, bilineáris). Modulációs és demodulációs eljárások, digitális megvalósítások. Jelprocesszor struktúrák ismertetése, utasításkészlet, számábrázolás. Kvantálási és túlcsordulási jelenségek: granuális nonlinearitás, határciklus és annak elnyomása, hullámdigitális jelfeldolgozás alapjai, passzivitás. Jelprocesszor szoftver struktúrák gyakorlati megvalósítási kérdései. Laboratóriumi mérések: MATLAB programozás elsajátítása, “m” fájlok készítése, mátrix műveletek, grafikus felületek. Digitális szűrők szimulációja MATLAB programmal (átviteli függvény, impulzus válasz). Digitális szűrő tervezés MATLAB programmal, majd szimuláció és programozható struktúra kialakítása. Modulációs és demodulációs eljárások szimulációja MATLAB programmal. Demonstrációs jelfeldolgozó kártya programozása, MATLAB programmal megtervezett és szimulált feladat programozása.
Előadás témaköreHétÓra
Jelek, rendszerek, DSP alkotóelemek, jelfolyam diagramok Transzformációk, síkok. Direkt struktúrájú szűrők (IIR és FIR) fontosabb jellemzőik.16
Hullámdigitális szűrés alapjai (feszültség hullámok, refelxiók). Kapu fogalma. Passzivitás23
Hullámdigitális építőelemek levezetése33
Hullámdigitális építőelemek levezetése (adaptorok)43
Hullámdigitális struktúrák (létra, híd)56
Jelfeldolgozó processzor struktúrák63
Jelfeldolgozó keretprogram, TIMER és megszakításrendszer, mintavételezés időzítés73
Jelfeldolgozó processzor interfészek. Jelfeldolgozó processzor perifériák (A/D és D/A konverzió).84
Jelfeldolgozó program tervezés, dsPIC DSP-engine95
összegzés, ZH és pótlások106
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Elméleti összefoglalás, eszköz kezelések, MATLAB® környezet, ICD312
Algoritmus analízis és szintézis MATLAB® segítségével: Időtartomány szimuláció24
Algoritmus analízis és szintézis MATLAB® segítségével: FIR szűrők34
Algoritmus analízis és szintézis MATLAB® segítségével: IIR szűrők44
Algoritmus analízis és szintézis MATLAB® segítségével: Hullámdigitális szűrők54
MATLAB® beszámolók, összegzés, pótlások64
Megvalósítás digitális jelfeldolgozó processzorral:74
Megvalósítás digitális jelfeldolgozó processzorral: DSP keretprogram, spektrum átlapolódás vizsgálatok és mérések84
Megvalósítás digitális jelfeldolgozó processzorral: IIR szűrő megvalósítása94
Megvalósítás digitális jelfeldolgozó processzorral: Hullámdigitális hídszűrő megvalósítása104
dsPIC beszámolók, összegzés, pótlások114
Vizsga módja
Vizsgára bocsátás feltétele: nagy ZH és valamennyi labormérés sikeres elvégzése. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt).
Kötelező irodalom: Bevezetés a Matlab használatába-Híradástechnika és jelfeldolgozás (OE-KVL-2071 jegyzet, Wührl T.)Digitális Jelfeldolgozó Hálózatok gyakorlati megvalósítása (KVK-2072, Gyányi S. - Wührl T.)Hullámdigitális Jelfeldolgozás alapjai (OE-KVK-2073, Wührl T.)Beágyazott vezérlők tervezése dsPIC33 eszközökkel (OE-KVK-2117, Gyányi S. - Wührl T. elektronikus jegyzet)DSP algoritmusok (OE-KVK-2116, Wührl T. elektronikus jegyzet)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: