E' tanterv záróvizsga tájékoztató

Minden hallgatónak két záróvizsga tárgyból kell vizsgáznia, amelyek összes kreditértékének a TVSZ szerint 20 és 30 között kell lenni. (Az alábbiak szerint mindenki 24 kreditnyi anyagból vizsgázik.) A záróvizsgán a vizsgázók mindkét záróvizsga tárgyból egy-egy tételt húznak.

A záróvizsga tárgyak a hallgatott tantárgycsoportnak megfelelően a következők:

Infokommunikációs hálózatok tantárgycsoport:

1. Híradástechnika. A következő tárgyakat fedi le:

a. Hírközléselmélet (5. félév)

b. Híradástechnika III. (6. félév)

2. Infokommunikáció. A következő tárgyakat fedi le:

a. Hálózati architektúrák (5.fé)

b. Fizikai és logikai adatátvitel (5. félév)

c. IP alapú kommunikáció (6. félév)

d. Alkalmazási protokollok (7. félév)

Médiatechnológia tantárgycsoport

1. Híradástechnika. A következő tárgyakat fedi le:

a. Hírközléselmélet (5. félév)

b. Híradástechnika III. (6. félév)

2. Multimédia

a. Rádió műsorszórás (5. félév)

b. TV műsorszórás (5. félév)

c. Multimédiás IP kommunikáció (7. félév)

d. Videóstúdiók felépítése és működtetése (7. félév)

Mikrohullámú mobil és optika tantárgycsoport

1. Híradástechnika. A következő tárgyakat fedi le:

a. Hírközléselmélet (5. félév)

b. Híradástechnika III. (6. félév)

2. Mikrohullám, mobil és optika

a. Optikai hálózati technológiák és alkalmazások (6. félév)

b. Mikrohullámú kommunikációs rendszerek (6. félév)

c. Mobil kommunikáció (7. félév)

d. Műholdas infokommunikáció (7. félév)

A záróvizsga tárgyak tematikái:

Híradástechnika:

Hírközléselmélet

 1. Jelek osztályozása. Determinisztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban

 2. Sztochasztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban

 3. Lineáris rendszerek leírása idő- és frekvenciatartományban. Hálózatjellemző függvények, konvolúció-tétel.

 4. Analóg modulációs rendszerek (AM, FM és PM jel idő és frekvenciatartományban, modulátorok, demodulátorok, QAM)

 5. Mintavételezés. (Shannon tétel, aliasing és szivárgás)

 6. Kvantálás. (kvantálási zaj, lineáris és logaritmikus kvantálás)

 7. Mintavételes rendszerek leírása idő-, frekvencia és komplex frekvenciatartományban (FFT/DFT, súlysorozat, diszkrét konvolúció, digitális szűrőstruktúrák)

 8. Digitális alapsávi átvitel. (Jelzési sebesség, szimbolumközti áthallás, Nyquist-kritérium, kiegyenlítés)

 9. Digitális modulációs rendszerek (ASK, FSK, PSK, QAM, Ethernet interfészek jellemzői)

 10. Multiplex rendszerek alapelvei (FDM, TDM, WDM, CDMA, OFDM alapelve, ICI és ISI mentesség biztosítása OFDM rendszerekben)

Híradástechnika III.

 1. Fontosabb hálózatjellemző függvények (súly- és átviteli függvény) és azok kapcsolatai

 2. DSP algoritmusok tervezés síkjai és fontosabb jellemzői, jelentősége

 3. Direkt struktúrájú DSP algoritmusok – FIR – fontosabb jellemzők

 4. Direkt struktúrájú algoritmusok – IIR – fontosabb jellemzők

 5. Hullámdigitális szűrőtervezés fontosabb lépései

 6. Hullámdigitális szűrők referencia szűrő komponenseinek transzformálása (fontosabb lépések)

 7. Híd struktúrájú (LWDF) hullámdigitális szűrők felépítése, működése

 8. DSP algoritmusok megvalósítása jelfeldolgozó processzorral (alapelvek ismertetése – keretprogram strukturális felépítése) – A/D – D/A környezet kialakítás

 9. Analóg anti-aliasing szűrő funkciója és követelményének meghatározása

 10. DSP algoritmusok stabilitás kérdései, határciklus jelenségek, passzivitás fogalma.

Infokommunikáció

Hálózati architektúrák

 1. A hálózati architektúrák jellemzői, fogalmai

 2. Az OSI modell jellemzői, jelentősége

 3. Az OSI rétegei

 4. A TCP/IP jellemzői

 5. Különleges hálózati modellek

 6. Adatátviteli közegek

 7. A kriptográfia alkalmazása az infokommunikációs hálózatokban

 8. Kliens-szerver és peer-to-peer kapcsolatok

 9. Cloud computing

 10. Intelligens világ, IoT

Fizikai és logikai adatátvitel

 1. Fizikai réteg általános jellemzői

 2. Alapsávi jelátvitel a fizikai rétegben

 3. Moduláció a fizikai rétegben

 4. Az adatkapcsolati réteg általános jellemzői

 5. Az adatkapcsolati réteg alrétegei

 6. A vezetékes LAN-okáltalános jellemzői

 7. Ethernet

 8. A vezeték nélküli LAN-ok általános jellemzői

 9. A vezeték nélküli LAN-ok átviteli eljárásai

 10. DOCSIS

IP alapú kommunikáció

 1. A hálózati réteg általános jellemzői

 2. IPv4

 3. IPv6

 4. IPv4-IPv6 együttműködés

 5. Egyéb hálózati protokollok

 6. Route-olási eljárások

 7. A szállítási réteg általános jellemzői

 8. IPSec

 9. VPN

 10. Határfelületi védelem

Alkalmazási protokollok

 1. Klasszikus alkalmazási protokollok

 2. Email

 3. Névfeloldás

 4. A WWW általános jellemzői

 5. A WWW összetevői

 6. A QoS problémaköre

 7. QOS forgalmi paraméterek

 8. QOS stratégiák

 9. VoIP

 10. VoIP protokollok és együttműködési szcenáriók

Multimédia

Rádió műsorszórás

 1. Emberi hang, hallás jellemzői.

 2. Hangnyomásszint, hangerősség.

 3. Hallásküszöb, elfedés a frekvencia- és időtartományban.

 4. Szuperheterodin rádió felépítése, működési elve.

 5. Keverés, kettős keverés, közel- távolszelektivitás.

 6. Összetett sztereó jel.

 7. Frekvencia- és időmultiplex sztereó kódolás, dekódolás.

 8. Adatátvitel az FM rádiósávokban.

 9. Digitális rádió, COFDM, védelmi intervallum, hang-adatfolyam.

 10. Hangjel digitalizálása, hangjel tömörítése, MPEG layer 1, 2, 3.

TV műsorszórás

 1. Fénytani alapfogalmak, látás, színérzékelés, színábrázolás rendszere, additív színkeverés.

 2. Színes televízió színábrázolási rendszere.

 3. Videojel előállítása, váltott soros és progresszív letapogatás.

 4. Videojel megjelenítése, jellemző paraméterek.

 5. Videojel digitalizálása, mintavételi rendszerek.

 6. Videojel tömörítési eljárásai.

 7. Műholdak pályái. DVB-S műsorszórás rendszertechnikája, moduláció, csatornakódolás.

 8. Kábeltévé hálózat rendszertechnikája, fejállomás, hálózati síkok. DVB-C műsorszórás rendszertechnikája, moduláció, csatornakódolás.

 9. Földfelszíni digitális televíziós műsorszórás. (DVB-T)

 10. MPEG-2 kódoló/dekódoló főbb építőelemei, különbségi kódolás, DCT, kvantáló, VLC, RLC, videó buffer, GOP.

Videóstúdiók felépítése és működtetése

 1. Videó stúdiók, mozgó videó stúdiók csoportosítása tipizálása és részletes bemutatása (jellemző műszaki és technikai paraméterei és eszközei),

 2. Videókamerák csoportosítása típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 3. Videókamerák adaptereinek csoportosítása típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 4. Videókamerák optikáinak csoportosítása típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 5. Videókamerák állványainak (statívjainak) illetve un.kamermozgató eszközeinek csoportosítása típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 6. Képkeverők csoportosítása, típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 7. Videórögzítési technológiák csoportosítása, típusainak, szabályozási paramétereinek és egyéb jellemzőinek bemutatása,

 8. Videóutómunka csoportosítása és jellemzőinek bemutatása (televíziós, rádiós, filmes különbségek módszertanainak kifejtése, az archíválás folyamatáról is megemlékezve),

 9. Stúdiókban alkalmazott kiegészítő eszközök bemutatása alkalmazási területei, (szikrongenerátor, órajelgenerátor, szétosztó, framestore, multiviewer, megjelenítők, patch tábla és csatlakozó felületek, nagy távolságú vezetékes és vezeték nélküli összeköttetést biztosító eszközök, stb…),

 10. Hasonlítsa össze a televíziós, filmes és közösségi médiás képfelvételi eljárásokat. Mik az alapvető különbségek esetleges hasonlóságok a műfajok között.

Multimédiás IP kommunikáció

 1. IP hálózatok alapjai, a TCP/IP rétegmodell alap protokolljai (IP, TCP, UDP).

 2. A TCP és UDP által használt azonosítók (portcím) és a „well-known” portok jelentősége.

 3. IP szolgáltatásminőség (QoS) alapelve, elemei. A megvalósítás eszközei, IntServ és DiffServ közti különbségek bemutatása.

 4. IP multicast továbbítási módszer alapjai, címzések, felhasználási területe. A csoportkezelés protokolljának (IGMP) bemutatása.

 5. Digitális videótovábbítás elemei (konténerek, kodekek). Az IPTV alapjai, internetes videótovábbítás (HLS).

 6. VoIP rendszerek jelentősége, rendszertechnikája. Adattovábbítási, szolgáltatásminőséget befolyásoló paraméterek, és hatásuk a beszédátvitelben.

 7. A SIP protokoll működése, rendszertechnikai elemei. SDP context jelentősége.

 8. H.323 protokollgyűjtemény bemutatása, az egyes elemek jelentősége.

 9. RTP és RTCP protokollok bemutatása, működésük és jelentőségük a médiatovábbítás során.

 10. MPLS hálózatok bemutatása, kapcsolata a második és harmadik réteggel. Címkekiosztás bemutatása.

Mikrohullám, mobil és optika

Optikai hálózati technológiák és alkalmazások

 1. Optikai szál, mint fizikai közeg

 2. Optikai kábelek és csatlakozók

 3. Optikai kábelek telepítési megoldásai

 4. Optikai szál, mint közeg méréstechnikája

 5. Optikai adók, vevők, erősítők

 6. Carrier Ethernet

 7. WDM megoldások

 8. PON megoldások

 9. Ipari optikai hálózati megoldások

 10. Optikai hálózatok méréstechnikája

Mikrohullámú kommunikációs rendszerek

 1. Maxwell egyenletek

 2. Rádiócsatorna fogalma, típusai, jellemzői

 3. Hullámterjedési formák

 4. Zaj fogalma, típusai, leírás módok

 5. Atmoszféra szerkezeti felépítése, jellemzői

 6. Antenna fogalma,rendszertechnikai szerepe

 7. Elosztott paraméterű hálózatok

 8. Tápvonal elmélet, extrém lezárások jellemző viszonyai

 9. TCAS repülési fedélzeti rendszer

 10. NMHH tevékenysége

Mobil kommunikáció

 1. Mobil rendszerek rádiós átvitelének általános jellemzői (duplexelés, többszörös hozzáférés, modulációk).

 2. Fadingek típusai, rádiós átviteli jellemzők javításának lehetőségei (interleaving, Viterbi, frekvencia ugratás)

 3. GSM (2.5G) rendszer hálózati elemei. GSM logikai csatornák és burst-ök típusai, funkcióik.

 4. Cellák típusai. Handover jellemzői és folyamata a GSM-ben. Az előfizetők helyének nyilvántartása (location update).

 5. A GSM védelmi rendszere (hitelesítés és titkosítás folyamata).

 6. A szórt spektrumú átvitel jellemzői, megvalósítása az UMTS-ben. Alkalmazott kódok uplink és downlink irányokban.

 7. Az LTE és az 5G hálózatok blokkszintű felépítése, fejlődése. Egyes elemek funkciói.

 8. Az LTE és az 5G hálózatokban alkalmazott sávszélességek, duplexelési módok, rádiós átvitel jellemzői, keretszerkezetek.

 9. Az OFDMA jellemzői. A szimbólumközi áthallás problémája, a ciklikus prefix és jellemzői.

 10. MIMO megoldások és alkalmazásuk az LTE és 5G hálózatokban.

Műholdas infokommunikáció

 1. Műholdas kommunikáció alapjai

 2. Műholdas kommunikációs szolgáltatások

 3. Műholdpályák

 4. Műholdas rendszerek, szolgáltatások

 5. Link budget

 6. Személyi mobil műholdas kommunikációs rendszerek

 7. Műholdas helymeghatározás elve

 8. Műholdas helymeghatározó navigációs rendszerek

 9. Műholdas internet szolgáltatások

 10. Deep space kommunikáció

Utolsó módosítás: