Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika II. (KHXHI3TBNE)

Tantárgykód: KHXHI3TBNEKredit: 8
Angol cím: Communication technics II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Hírközlés jelei: jelek leírása idő és frekvencia tartományban (stacionárius, sztochasztikus). Zajok. Hírközlési rendszerek leírása idő és frekvencia tartományban, átviteli függvények. Torzítások. Analóg szűrőtervezés. Modulációs eljárások: modulált jelek idő és frekvencia tartományban, billentyűzési eljárások, szélessávú elérési technológiák alapelvei.
Digitális jelfeldolgozás alapjai: mintavételezés, kvantálás, kódolás, jel helyreállítása. Mintavételes rendszerek idő és frekvenciatartományi jellemzése.
Adatredukciós eljárások alapelvei. Vonali kódolt jelek idő és frekvencia tartományban. Shannon tétel, ISI, Nyquist-kritérium. Számítógépes spektrumanalízis alapelvei, DFT (Discrate Fouier Transformation), FFT (Fast Fouier Transformation). QoS osztályok. Az emberi beszéd, hallás, látás jellemzői. Hullámforma és hibrid beszédkóderek, MPE, RPE, CELP kodekek jellemzői, VAD és DTX. A csatornakódolás fogalma, szükségessége, hibafelfedő eljárások, ARQ eljárások, blokk- és konvolúciós kódolás, interleaving.
Előadás témaköreHétÓra
Hírközlés jelei. Determinisztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban (Fourier sor alakjai, komplex Fourier sor értelmezése). Spektrum fogalma. Szintfogalmak.14
Sztochasztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban (teljesítménysűrűség spektrum, autokorrelációs függvény, kapcsolatuk, mérésük, lineáris predikció). Zajok fajtái, jel-zaj viszony fogalma.24
Rendszerek leírása idő-, frekvencia-, és komplex frekvenciatartományban (súlyfüggvény, konvolúció, átviteli karakterisztika, ideális aluláteresztő szűrő, lineáris torzítatlanság feltételei, átviteli függvény, zérusok-pólusok értelmezése, hálózat stabilitásának feltétele). Torzítás fogalma. Analóg szűrőtervezés alapelvei.34
Rendszerek leírása idő-, frekvencia-, és komplex frekvenciatartományban (súlyfüggvény, konvolúció, átviteli karakterisztika, ideális aluláteresztő szűrő, lineáris torzítatlanság feltételei, átviteli függvény, zérusok-pólusok értelmezése, hálózat stabilitásának feltétele). Torzítás fogalma. Analóg szűrőtervezés alapelvei.44
Analóg modulációs eljárások. Amplitúdó moduláció (AM jel spektruma, szorzó modulátor és demodulátor működése, QAM alapelve, QAM adó-vevő blokkvázlat). Szögmoduláció alapelvei.54
Mintavételezés alapelvei (mintavételezés blokkvázlata, mintavett jel spektruma, aliasing jelenség, mintavételi tételek, mintavett jel helyreállítása, kvantálás, kvantálási zaj, Dither zaj).64
Diszkrét idejű rendszerek idő- és frekvenciatartományi leírása (súlysorozat, diszkrét konvolúció, diszkrét Laplace transzformáció, sorozat Z transzformáltja, transzfer függvény, stabilitás feltétele). DSP alapjai (FIR struktúra, IIR struktúra, túlmintavételezés haszna, interpoláció és decimálás, prediktív kódolók). Példamegoldás.74
Diszkrét idejű rendszerek idő- és frekvenciatartományi leírása (súlysorozat, diszkrét konvolúció, diszkrét Laplace transzformáció, sorozat Z transzformáltja, transzfer függvény, stabilitás feltétele). DSP alapjai (FIR struktúra, IIR struktúra, túlmintavételezés haszna, interpoláció és decimálás, prediktív kódolók). Példamegoldás.84
Számítógépes spektrumanalízis alapelvei (DFT/FFT).94
FIR szűrő tervezésének alapjai, MATLAB példamegoldás.104
Digitális modulációs rendszerek (alapsávi modulációs rendszerek, ISI mentes csatorna, Niquist kritérium, Ethernet interfészek jellemzői, vonali kódok Ethernet interfészeken, Ethernet interfészek kiegyenlítése, vivős modulációs rendszerek, digitális QAM, csatornakapacitás fogalma).114
Optikai átvitel alapjai (optikai szálak jellemzői, optikai adó-vevő modulok főbb típusai, 100Gbps-os koherens Ethernet interfész megvalósításának alapelve). 124
Multiplex rendszerek alapelvei (FDM, TDM, WDM, CDMA, OFDM alapelvek, jellemzők, ICI és ISI mentesség biztosítása OFDM esetében).134
Hálózat-szinkronizáció alapelvei (TDM, SyncE, PTP), tervezési alapelvek, mérési módszerek.144
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Fourier analízis, periodikus jelek leírása idő és frekvenciatartományban14
Sztochasztikus folyamatok vizsgálata, rendszeranalízis a frekvencia és a komplex frekvencia tartományában.24
34
Mintavételezés, kvantálás, diszkrét idejű rendszerek34
Diszkrét Fourier Transzformáció (DFT), Gyors Fourier Transzformáció (FFT), számítógépes jelanalízis44
Digitális átvitel analóg csatornán, szimbólumáthallás mentesség54
Pótlások64
számonkérés74
Vizsga módja
Vizsgára bocsátás feltétele: a nagy ZH és valamennyi labormérés sikeres elvégzése. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt) és szóban.
Kötelező irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)Digitális jelfeldolgozás alapjai (KVK-1170, Simán I.)Hírközlés (Egri T. 2000.)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: