Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Infokommunikációs technológiák alapjai (KHWIT1TMNE)

Tantárgykód: KHWIT1TMNEKredit: 4
Angol cím: Basics of infocommunication technologies
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
KAXEV1BMNEElméleti villamosságtan
Oktatási cél:Megismertetni a hallgatókat az infokommunikációs (informatikai és távközlési) hálózatok végpontokhoz való kapcsolódásainak módszereivel (rádiós, vezetékes), és bemutatni azok műszaki és minőségi jellemzőit.
A tananyag:A tantárgy az infokommunikációs (informatikai és távközlési) hálózatok felhasználó végpontokhoz való kapcsolódásainak módszereit (rádiós, vezetékes), és azok műszaki és minőségi jellemzőit mutatja be. A tananyag átöleli azokat a hozzáférési technológiákat és azok leírását, amelyeket ma a telekommunikációs hálózatok használnak. A tananyag első részében az alapfogalmak kerülnek meghatározásra: sávszélesség, átviteli sebesség, átviteli alapfogalmak (BER, RSL, delay time sb.) és a különböző QoS (Quality of Service) osztályokhoz tartozó minőségi követelmények. A második részben a duplexelési, többszörös hozzáférési technológiák, az átviteli közegek tulajdonságai, (elektromágneses hullámok, különböző típusú vezetékek, pl. optikai, koax, réz stb. kábelek) és jellemzői, a vezetékes és vezeték nélküli rövid és nagy távolságú átvitellel kapcsolatos műszaki problémák, megoldások és jellemzőik (modulációk, vonali jelek, jitter stb.) szerepelnek.
Előadás témaköreHétÓra
Alapfogalmak. Jelelméleti alapok, jelszintek, jelek spektruma.
(sávszélesség, adatátviteli sebesség, átvitel technikai alapfogalmak)
12
Jelátviteli alapok;
Jelek digitalizálása és helyreállítása vonali kódok
22
Digitális modulációs eljárások (ASK, FSK, PSK, QAM);32
Digitális modulációs eljárások (ASK, FSK, PSK, QAM);42
Hibajavítások, hibafelfedések.52
Fourier és gyakorlati alkalmazása62
Spektrumok, hatékony spektrum felhasználás.72
Optikai átviteli alapok, RF jeltovábbítás a szabad térben
Antennák és azok paraméterei
82
Átviteli közeg paraméterei. Gyakorlatban használt különböző típusú vezetékek, például optikai, koaxiális, csavart réz érpár stb. kábelek és jellemzői.92
Közegkihasználási eljárások, hozzáférés közös fizikai közeghez különböző hálózatok esetén102
Csatornakiegyenlítők DSP-vel. Visszhang kioltó algorimusok, kétirányú adás ugyan azon az átviteli közegen112
QoS (Quality of Service) osztályokhoz tartozó minőségi követelmények, jelátviteli késleltetések, késleltetés ingadozás (jitter), adatvesztések.
Hibafelfedő eljárások és hibajavítási módszerek.
122
Hálózati hozzáférési technikák, konkrét átviteli módszerek 132
összegzés, ZH142
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Modulációk vizsgálata, AM-DSB/SC előállítása, I-Q modulátorok alapja
MATLAB®
13
Digitális modulációs eljárások (ASK, FSK, PSK, QAM);
MATLAB®
23
Antennajellemzők vizsgálata
MATLAB®
33
Pótlások, beszámoló, összegzés43
Félévközi követelmények

Az előadásokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az évközi jegyet a félév szorgalmi időszakában megírt zárhelyi alapján kapja.

Időpont

Időtartam

Minimálisan elért eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

A pótlás módja:

  • Zárthelyi pótlásra a félév szorgalmi időszakában van lehetőség, egyéb pótlás nincs.

A zárthelyi eredmény értékelésére a következő táblázat ad útmutatást (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy90 - 100

jeles (5)


77 – 89

jó (4)


54 – 76

közepes (3)


50 – 63

elégséges (2)


0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóWührl T.: Irodai Informatika II. OE-KGK 4018
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: