Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. (KVXVT6BBLE)

Tantárgykód: KVXVT6BBLEKredit: 0
Angol cím: Electricity II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 24
Gyakorlat: 0Labormérés: 4
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: