Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. gyakorlat (KHXVT4TBLE)

Tantárgykód: KHXVT4TBLEKredit: 3
Angol cím: Electricity II. practice
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tananyag:Totális hálózat analízis alkalmazása váltakozó áramú körökben. Számítások többfázisú hálózatokban. Háromfázisú feszültségrendszer jellemzőinek meghatározása. Munkadiagramok szerkesztése egyszerű szinuszos hálózatokban. Nyquist diagramok ábrázolása. Feszültség átviteli függvények felírása. Amplitudó-, fázis jelleggörbék törtvonalas közelítésének szerkesztése. Nem szinuszos periodikus áramú hálózatok
számítása a Fourier sorfejtés alkalmazásával. Kétpóluspárok paramétereinek számítása.
Alaki jellemzők, áram, feszültség effektív értéke, teljesítmények numerikus meghatározása. Átmeneti jelenségek során fellépő áramok, feszültségek meghatározása egyenfeszültségű áramkörökben és egytárolós szinuszosan váltakozó áramú körökben. Laplace transzformáció alkalmazása.
Előadás témaköreHétÓra
Szinuszos váltakozó áramú hálózatok. Periodikus áramú hálózatok. Többfázisú hálózatok.14
Lineáris váltakozó áramú hálózatok frekvenciafüggése.24
Kétpóluspárok vizsgálata.34
Tranziens jelenségek. A II. féléves tananyag összefoglalása.44
Vizsga módja
Számonkérés módja:
- nappali tagozaton: 3 zárthelyi dolgozat a félév során. Mérési jegyzőkönyv leadás.
Kötelező irodalom: Demeter Károlyné: Villamosságtan II. 2 füzet, 3. füzet 2001 jegyzetDemeter - Dén: Villamosságtan III. 2001 jegyzetSzekér Károly: Bode diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Bode-diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Kétpóluspárok /Oktatási segédletdr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: