Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. gyakorlat (KHXVT2TBLE)

Tantárgykód: KHXVT2TBLEKredit: 4
Angol cím: Electricity I. practice
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tananyag:Egyenáramú körök analízise. Ohm törvény és Kirchhoff törvények. Hálózategyszerűsítő módszerek. Totális hálózat analízis módszerei. Elektromágneses tér. Mágneses körök.
Előadás témaköreHétÓra
Egyenáramú körök analízise. Ohm törvény és Kirchhoff törvények. Hálózategyszerűsítő módszerek.14
Totális hálózat analízis módszerei.24
Elektromágneses tér.34
Mágneses körök.44
Vizsga módja
Számonkérés módja: 3 zárthelyi dolgozat a félév során
Kötelező irodalom: Demeter - Dén - Varga: Villamosságtan I (2001/39)Demeter Károlyné: Villamosságtan II 1. füzet (2001/51)Villamosságtan példatár (Szerkesztő: Demeter Károlyné, KKMF-1057)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: