Kríziskezelés (KHXKK1TMNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Kríziskezelés (KHXKK1TMNE)

Tantárgykód: KHXKK1TMNEKredit: 2
Angol cím: Control systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:A tantárgy első része bemutatja az infrastruktúra hálózatok működésfolytonosságát veszélyeztető tényezőket (pl. terrorizmus, tűzeset, áramkimaradások, természeti katasztrófák, informatikai támadások, a beszállítói lánc megszakadása stb.) és módszertant ad az általuk jelentett kockázatok értékelésére. A második részben bemutatásra kerülnek a vállalati működés és üzletmenet folytonossági tervek (BCP) elemei, a tervek elkészítésének tartalmi követelményei. A harmadik rész az egyes kritikus infrastruktúrákat üzemeltető vállalatok katasztrófa helyreállítási terveinek (DRP) kidolgozásával és a DRP-k tartalmi elemeivel foglalkozik.
Előadás témaköreHétÓra
Alapfogalmak, alapvetések.12
Fizikai biztonság.22
Rektori szünet.32
Logikai biztonság.42
Szervezet-szervezési biztonság, az életciklushoz kapcsolódó biztonsági kérdések.52
A működésfolytonosság alapvető kérdései.62
A működésfolytonosság tervezése.
A működésfolytonosság fenntartása.
72
Zh/Prezentáció.82
Kríziskezelés az ITIL-ben.92
Kríziskezelés a COBIT-ban.
Kríziskezelés az ISO ajánlásokban.
102
Rektori szünet.112
Esettanulmány feldolgozás I. és II.122
Zh/Prezentáció.132
Konzultáció/pótZH.142
Félévközi követelmények

A félévközi jegy megszerzésnek feltételei:

  • Részvétel az órákon, a TVSZ előírásai szerint

  • A félév folyamán 2 db ZH eredményes megírása:

    • alapfogalmaktól a működésfolytonosság fenntartásáig

    • kríziskezelés a különböző szabványokban és esettanulmány

  • A félévközi jegy a ZH-ra kapott osztályzat átlaga.


A dolgozatok értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

A pótlás módja: aláíráspótló vizsga TVSZ szerint.

Vizsga módja
Zárthelyi a teljes félévi anyagból írásban. Követelmény az elégséges szinthez: a feladatok 40%-nak megoldása.
Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Kríziskezelés 1-3 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagAz informatikai biztonság kézikönyve, szerkesztő: Muha Lajos, Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2000. (folyamatosan aktualizált kiadvány)www.isaca.hu anyagai
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: