Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatika II. (KHXIA5TBNE)

Tantárgykód: KHXIA5TBNEKredit: 4
Angol cím: Informatics II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
KMXPR4TBNEProgramozás II.
Oktatási cél:A villamosmérnök hallgatók ismereteket szerezzenek adatbáziskezelés és Python programozásból.
SQL utasítások, adatbázis tervezési alapok, python programozás elsajátítása.
A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Az adatbázis-kezelők elmélete, gyakorlata. Adatbáziskezelési alapok elsajátítása: adatbázis modellek, relációs adatbázisok, SQL, lekérdezés optimalizálás, relációs adatbázis tervezési alapok. Python programozás, elmélet és gyakorlat, algoritmusok és felhasználói felületek, keretrendszerek és függvénykönyvtárak. Felhőalapú technológiák, IoT rendszerek.
Előadás témaköreHétÓra
Adatbázisok fogalma, adattárolás, adatbáziskezelő rendszerek, adatbázis modellek, adatbázis-kezelők felépítése12
Relációs adatbázisok felépítése, objektum típusok (táblák, indexek, megszorítások). SQL – DDL utasítások22
SQL – DML utasítások, lekérdezés optimalizálás32
Adatbázis tervezés, adatok biztonsága42
Programozási alapismeretek: változók, ciklusok, elágazások, függvények, egyszerűbb algoritmusok52
Python bevezetés: szintaktikai alapok, változók, ciklusok, elágazások, függvények, modulok62
Python fájlkezelés: létrehozás, megnyitás, írás, olvasás, pozicionálás72
Python string-kezelés, reguláris kifejezések, kivételkezelés82
Python Tkinter alapok: grafikus felhasználói felület létrehozásának alapjai92
Hálózati alapismeretek102
Node-RED, MQTT112
IoT, Ipar 4.0122
Zh/Prezentáció.132
Konzultáció/Zh.142
Labormérés témaköreAlkalomÓra
MySQL adatbázisok, adatszerkezetek, adatok létrehozása és módosítása12
Adatok lekérdezése, null logika, lekérdezések optimalizálása32
Python bevezetés: szintaktikai alapok, változók, ciklusok, elágazások, függvények, modulok52
Python file-kezelés: létrehozás, megnyitás, írás, olvasás, pozicionálás, string-kezelés, reguláris kifejezések, kivétel-kezelés, Python Tkinter: grafikus felhasználói felület létrehozása
72
Node-RED alkalmazás és megjelenítő felület létrehozása92
Feladatbeadás112
Félévközi követelmények
#
Elmélet számonkérése
1.
Minden előadás első 5 percében tesztet kell írni az előző előadás anyagából.
2.
A teszt akkor sikeres, ha eléri az 50%-os eredményt.
3.
A tesztek jellemzően többválasztós kérdésekből állnak.
4.
A teszt mindig az előadás kezdésének időpontjában nyílik meg és 5 perc van annak megoldására. A rendszer a tesztet automatikusan zárja.
5.
Rossz válasz bejelölése negatív pontot ér.
6.
Az összes kérdés bejelölése 0 pontot ér.
7.
Utolsó héten legfeljebb 3 teszt pótolható (hiányzás, sikertelen együttvéve).
8.
A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában lesz 1 db. aláíráspótló vizsga, a teljes félév anyagából.


#
Pontozás
1.
Az előadás ütemezés szerint 11 db ZH-t kell megírni, ez összesen 55 pont.
2.
0-27 pont elégtelen (1)
3.
27.5-34 pont elégséges (2)
4.
34.5-41 pont közepes (3)
5.
41.25-49.25 jó (4)
6.
49.5-55 jeles (5)


#
Laborfoglalkozások
1.
A laboron való részvétel kötelező.
2.
Laborfoglalkozás végén fel kell tölteni Moodle-be a kiadott feladathoz az órai munkáról készült mérési jegyzőkönyvet.
3.
A mérési jegyzőkönyv tartalmazza a kiadott feladatokat, a feladat keretében kiadott parancsokat és azok eredményeit, a megírt kódrészleteket, a futtatás eredményét és az elkészült munka leírását, magyarázatát.
4.
Évközben, egy alkalommal lesz lehetőség labor pótlásra, az oktatóval egyeztetett időpontban.
5.
A Moodle-ben kiadott feladat leadási határideje mindig a laborfoglalkozás vége.
6.
Két hiányzó labor esetében, aláíráspótló vizsga keretében lehet leadni a pót mérési jegyzőkönyvet.


Laborkiváltás projektmunkával
Haladó tudással rendelkező hallgatóknak van lehetőségük a laborfeladatok kiváltásra projektmunkával.
Ez esetben a hallgató külön adatbáziskezelés és programozás feladatot kap. Lehet választani egyiket, másikat és mindkettőt.
A projektmunkát az adott laborfoglalkozás oktatója adja ki és kéri számon.
Projektmunka esetében az elkészült projektet a hallgatónak meg kell védeni, azaz bizonyítani kell, hogy saját munka.
A projektmunka keretében csak a hallgató által ismert utasítások használhatók.
A bizonyítás addig tart, amíg a hallgató meg tudja válaszolni a védés során feltett kérdéseket.

Az első nem megválaszolt kérdésnél a bizonyítás befejeződik, a hallgató pedig elégtelen értékelést kap. 

Vizsga módja

Az évközi jegy feltétele:

1. Minden órai zh sikeres megírása (>=50%)

2. Minden kiadott laborfeladat jegyzőkönyv beadása, oktató általi elfogadása.

Kötelező irodalom: Jeffrey D. Ullman – Jenifer Widom: AdatbázisrendszerekGérard Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelvenhttps://nodered.org/docs/getting-started/
Ajánlott irodalom: MySQL, MariaDB: https://dev.mysql.com/doc/
Utolsó módosítás: