Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika II. (KHXHI6TBLE)

Tantárgykód: KHXHI6TBLEKredit: 0
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 12
Gyakorlat: 0Labormérés: 4
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: