Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika II. (KHXHI3TBLE)

Tantárgykód: KHXHI3TBLEKredit: 7
Angol cím: Communication technics II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 18
Gyakorlat: 8Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Vizsga módja
Vizsgára bocsátás feltétele: a nagy ZH és valamennyi labormérés sikeres elvégzése. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt) és szóban.
Kötelező irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)Digitális jelfeldolgozás alapjai (KVK-1170, Simán I.)Hírközlés (Egri T. 2000.)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: