Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika I. laboratórium (KHXHI2TBLE)

Tantárgykód: KHXHI2TBLEKredit: 2
Angol cím: Communication technics I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 12
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Oktatási cél:
A MATLAB ismeretének elsajátítása és a híradástechnikában alkalmazott eljárások szimulációs vizsgálata. A hardware mérések során a hallgatók megismerkednek az alapvető mérőműszerek (signal generátor, multiméter, oszcilloszkóp) használatával és segítségükkel tanulmányozzák néhány alapvető híradástechnikai berendezés működését.
Vizsga módja
Mérések előtt teszt íratása. A mérések végén a hallgatónak mérési jegyzőkönyvet kell beadniuk. A mérésre adott osztályzat a tesztre és a jegyzőkönyvre adott osztályzat súlyozott átlaga.
Kötelező irodalom: Bevezetés a Matlab használatába - Híradástechnika és jelfeldolgozásHíradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy.- Wührl T.,Híradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy.- Wührl T.,
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: