Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hírközléselmélet (KHXHE1TBLE)

Tantárgykód: KHXHE1TBLEKredit: 0
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 8
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: