Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Elektronikus hírközlési hálózatok (KHXEH1TMNE)

Tantárgykód: KHXEH1TMNEKredit: 3
Angol cím: Electrical communication networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:A tantárgy tartalmazza a ma használt vezetékes és vezeték nélküli (mobil) hírközlési hálózatok felépítését, az egyes hálózati elemek funkcióit, a hálózatok kapcsolástechnikai (áramkör és csomagkapcsolás) alapelveit és alkalmazásait. Az anyag átöleli az átviteli gerinchálózati megoldások jelenlegi technológiai alapjait (SDH, PDH, Frame Relay, ATM stb.), a csomagkapcsolt kapcsolóeszközök (terrabit routerek, soft-switchek) funkcióit és jellemzőit, valamint a különböző szintű jelzés- és átviteli protokollok ma használt típusait (SS7, TCP IP, SIP, FTP stb.)
Vizsga módja
- Aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyi dolgozat(ok) eredményes (min. 60%-os) megírása.
- Vizsgára bocsátás feltétele: az aláírás megszerzése.
- Vizsga módja: írásbeli és szóbeli.
Kötelező irodalom: Számítógép Hálózatok (A.Tanenbaum, PANEM kiadó),Irodai Infromatika II (OE-KVK-1999, Wührl T.);Számítógép Hálózatok Működése ( James F. Kurose-Keith W. Ross, PANEM kiadó)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: