Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési mérések (KHWTM5TBNE)

Tantárgykód: KHWTM5TBNEKredit: 3
Angol cím: Telecommunication measurements
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Vizsga módja

-

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: