Távközlési mérések (KHWTM1TBLE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Távközlési mérések (KHWTM1TBLE)

Tantárgykód: KHWTM1TBLEKredit: 0
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: