Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika II. (KHWTI3TBLE)

Tantárgykód: KHWTI3TBLEKredit: 5
Angol cím: Telecommunication informatics II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 20
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Szállítási és alkalmazási réteg, hálózati biztonság, QOS, hálózati modellek.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Példa a hálózati rétegre épülő technológiára. Szállítási réteg és protokolljai.
Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP. Címfordítás.
15
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email. Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS. Wold Wide Web és intranet.55
Kriptográfia
Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem.
Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS. Multimedia az alkalmazási rétegben.
95
Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
Hálózati modellek :a kliens-szerver és a P2P modellek. A protokollok leírásának formális módszerei.
Cloud computing, IoT – Internet of Things.
135
Félévközi követelmények

  Az aláírás megszerzésnek feltétele:
2 félév folyamán 2db ZH eredményes megírása.
2. A félév folyamán 1 db kb 15 perces prezentáció az oktatóval egyeztetett témáról. (nappali)

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

 

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

 

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

 


Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban.
Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközléi informatika 1-6 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyag
Ajánlott irodalom: Dr. Kovács Oszkár: Távközlési Informatika, BMF KVK 2028undefinedAndrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012undefinedKónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpontundefined
Utolsó módosítás: