Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. labor (KHWTI2TBLE)

Tantárgykód: KHWTI2TBLEKredit: 4
Angol cím: Telecommunication informatics I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 18
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A laborgyakorlaton a hallgatók megismerik az IP hálózatok útválasztóinak működését, konfigurálását.
A tananyag:Útvonalválasztás a hálózati rétegben. Forgalom irányító algoritmusok. Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS.
Szállítási réteg és protokolljai. Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP.
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email. Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS. Wold Wide Web és intranet. Multimedia az alkalmazási rétegben. Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
A kliens-szerver modell különböző változatai.
Hálózati biztonság: kriptográfia, Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem. Címfordítás.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Hardveres mérések forgószínpad-szerűen 2-3 fős csoportban:
1, Analóg kéthuzalos távtáplált telefonkészülék mérése
2, ADSL mérés
13
Hardveres mérések forgószínpad-szerűen 2-3 fős csoportban:
3, Telefon alközpont átviteli jellemzőinek mérése
4, VoIP mérés
5, IPTV mérés
23
Layer2 mérések Cisco switch hálózati eszköz használatával:
1, Switch hardver felépítés megismerése, switch memóriák
2, Soros aszinkron átvitel vizsgálata
3, Egyenes és cross kábelek vizsgálata
33
4, Cisco IOS megismerése, konfigurációs módok
5, Interfészek konfigurálása
6, Elfelejtett jelszó, konfiguráció megtartása
43
7, ARP megértése
8, Hálózatrészek szegmentálása, virtuális LAN-ok vizsgálata
9, Port megfigyelése, port monitoring
53
10, Spanning-tree protokoll vizsgálata
11. Wireshark protokollelemzés
63
Félévközi követelmények

A méréseket a mérési időszakban kell elvégezni. A laboratóriumi munka értékelése alapján évközi jegyet kap a hallgató.

Vizsga módja
- Évközi jegy megszerzésének módja: a laboratóriumi munka sikeres teljesítése (a méréseket a mérési időszakban kell elvégezni).
Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközlési Inormatika 1-6 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyag;Dr. Kovács Oszkár: Távközlési informatika, BMF KVK 2008,Andre S. Tanenbaum. Számítógép hálózatok, Panem könyvkiadó; 3. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex 2012,Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Ajánlott irodalom: Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás
Utolsó módosítás: