Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. (KHWTI1TBNE)

Tantárgykód: KHWTI1TBNEKredit: 5
Angol cím: Telecommunication informatics I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Információ, kommunikáció, távközlési informatika. Trendek, szabványosítás, a hálózati szabványok szükségessége, OSI, TCP/IP és hibrid hálózati architektúrák. Rétegek, entitások, adategységek. Protokollok általános jellemzői leírása.
Fizikai közeg, fizikai réteg. Bitek továbbítása alapsávi jelátvitellel ill. modulációval.
Az adatkapcsolati réteg, adatkapcsolati protokollok. Karakter- és bitorientált eljárások. Közegelérési alréteg, a közeghozzáférés problémái. Címzések az adatkapcsolati rétegben. Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák: lokális hálózatok (Local Area Networks – LAN), vezeték nélküli hálózatok (Wireless LAN – WLAN), bluetooth.
A hálózati réteg jellemzői funkciói és protokolljai. Címzések a hálózati rétegben. A hálózati réteghez kapcsolódó protokollok: IP verziók, ICMP, DHCP, ARP, RARP.
Előadás témaköreHétÓra
Szakdolgozat készítési tájékoztató. Általános áttekintés. Adatátviteli alapfogalmak.14
Hálózati architektúrák. Szabványosítási szervezetek.24
Adatátviteli közegek.
A fizikai réteg I.: Alapsávi jelátvitel.
34
A fizikai réteg II.: Modulációs technikák, xDSL.44
Az adatkapcsolati réteg I: Keretek és blokkok kialakítása. Karakter- és bitorientált eljárások.54
Konzultáció/ZH.64
Az adatkapcsolati réteg II: Forgalomszabályozás, hibakezelés.
Az adatkapcsolati réteg alrétegei. MAC, LLC.
74
Rektori szünet.84
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák: LAN, Ethernet, Token Ring, Wireless LAN, Bluetooth, DOCSIS.94
Rektori szünet (TDK).104
A hálózati réteg jellemzői I.: Címzések a hálózati rétegben.
A hálózati réteg fő protokolljai: IPv4, IPv6.
114
A hálózati réteg jellemzői II.: További hálózati rétegbeli protokollok (ICMP, IGMP, DHCP, ARP, RARP). Útvonalválasztás.124
Konzultáció/ZH.134
Konzultáció/pótZH.144
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:
1.         A félév folyamán 2db ZH eredményes megírása (min. 40%)
2.         A félév folyamán 1 db kb. 15 perces prezentáció tartása az oktatóval előzetesen egyeztetett témáról

 

Időpont

Időtartam

Szerezhető max. pontszám

Témák

1.ZH

okt. 18.

90 perc

10

Az első 5 héten feldolgozott anyag

2.ZH

dec.6.

90 perc

10

A 7-12. héten feldogozott anyag

Pót ZH

dec.13.

90 perc

10

A pótlandó ZH(-k) témája

A pótlás módja:
PótZH a szorgalmi időszakban. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a prezentáció nem pótolható.

Vizsga módja

A vizsga módja:

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

 

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

 

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.
Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközléi informatika 1-6 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagDr. Kovács Oszkár: Távközlési Informatika, BMF KVK 2028Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: