Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. (KHWTI1TBLE)

Tantárgykód: KHWTI1TBLEKredit: 5
Angol cím: Telecommunication informatics I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 20
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Információ, kommunikáció, távközlési informatika. Trendek, szabványosítás, a hálózati szabványok szükségessége, OSI, TCP/IP és hibrid hálózati architektúrák. Rétegek, entitások, adategységek. Protokollok általános jellemzői leírása.
Fizikai közeg, fizikai réteg. Bitek továbbítása alapsávi jelátvitellel ill. modulációval.
Az adatkapcsolati réteg, adatkapcsolati protokollok. Karakter- és bitorientált eljárások. Közegelérési alréteg, a közeghozzáférés problémái. Címzések az adatkapcsolati rétegben. Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák: lokális hálózatok (Local Area Networks – LAN), vezeték nélküli hálózatok (Wireless LAN – WLAN), bluetooth.
A hálózati réteg jellemzői funkciói és protokolljai. Címzések a hálózati rétegben. A hálózati réteghez kapcsolódó protokollok: IP verziók, ICMP, DHCP, ARP, RARP.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Szakdolgozat készítési tájékoztató. Általános áttekintés. Adatátviteli alapfogalmak.
Hálózati architektúrák. Szabványosítási szervezetek.
Adatátviteli közegek.
15
Az adatkapcsolati réteg: Keretek és blokkok kialakítása. Karakter- és bitorientált eljárások. Forgalomszabályozás, hibakezelés.
Az adatkapcsolati réteg alrétegei. MAC, LLC.
55
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák.: LAN, Ethernet, Token Ring,
wireless LAN, Bluetooth, DOCSYS.
95
A hálózati réteg jellemzői: Címzések a hálózati rétegben.
A hálózati réteg fő protokolljai: IPv4, IPv6.
További hálózati rétegbeli protokollok (ICMP, IGMP, DHCP, ARP, RARP).
Útvonalválasztás.
135
Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

 
A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközléi informatika 1-6 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagDr. Kovács Oszkár: Távközlési Informatika, BMF KVK 2028Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: