Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Stúdiótechnika (KHWST5TBNE)

Tantárgykód: KHWST5TBNEKredit: 3
Angol cím: Studiotechnic
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hangstúdiókban alkalmazott technikával.
A tananyag:A hallgatók stúdiótechnikai méréseket végeznek a Híradástechnikai Intézet stúdiójában és az Antenna Hungária által adományozott közvetítő kocsiban.
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, illetve a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltásra kerül, melyet nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg. Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szinte

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: