Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Rádió és TV méréstechnikája (KHWRT5TBNE)

Tantárgykód: KHWRT5TBNEKredit: 3
Angol cím: Radio and TV measurement technology
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a rádió és TV műsorszórással kapcsolatos tudományterületről. A tantárgy gyakorlati tudást társít az Analóg és digitális műsorszórás elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:A kurzus során a hallgatók megismerkednek az adott területen használt mérőeszközökkel és a gyakorlati használatukat is elsajátítják.
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, illetve a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltásra kerül, melyet nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg. Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: