Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Optikai hálózatok mérése (KHWOH2TBNE)

Tantárgykód: KHWOH2TBNEKredit: 4
Angol cím: Measurement of optical networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a optikai hálózatok tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít az Optikai hálózatok elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
SDH gyűrűs hálózat vizsgálata.13
GPON rendszertechnika.23
DWDM rendszer.33
Carrier ethernet.43
Szálfelügyeleti rendszer.53
Optikai szál hegesztése, mérése.63
OTDR.73
ADSL elérési hálózat vizsgálata.83
Nortel STM-16 vizsgálata.93
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

Vizsga módja

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Govind P. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, WILEYITU: Optical fibres, cables and systems (2009)Antók Péter: Szélessávú optikai hálózatok (2014)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: