Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia II. labor (KHWMT4TBLE)

Tantárgykód: KHWMT4TBLEKredit: 4
Angol cím: Media technology II. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 18
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a médiatechnológia tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít a Médiatechnológia II. elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:Mérési beosztás szerint
Előadás témaköreHétÓra
IPTV mérés (2.)53
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Lan és IP csomagok vizsgálata13
VoIP forgalom QoS mérése23
IPTV mérés (1.)33
VoIP híváskezelés és H323 protokoll vizsgálata43
VoIP híváskezelés, SIP és RTP protokollok vizsgálata63
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg.

Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet

Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Hazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: