Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia I. labor (KHWMT2TBLE)

Tantárgykód: KHWMT2TBLEKredit: 4
Angol cím: Media technology I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 18
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a médiatechnológia tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít a Médiatechnológia I elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:Mérési beosztás szerint.
Előadás témaköreHétÓra
Kábeles jeltovábbító sáverősítő keresztmodulációs minősítése63
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Rádió KF fokozatának vizsgálata13
Sztereó hang átviteli mérések23
Video átviteli lánc vizsgálata33
TV hangcsatorna amplitúdó frekvencia karakterisztika mérése43
Elektromágneses kompatibilitás vizsgálata53
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg.

Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.


Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjaiHazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002ETSI EN 301 357-1
Ajánlott irodalom: Jákó Péter: Digitális hangtechnikaTarnóczy Tamás: Hangnyomás, hangosság, zajosság
Utolsó módosítás: