Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú és műholdas rendszerek mérése (KHWMR6TBNE)

Tantárgykód: KHWMR6TBNEKredit: 3
Angol cím: Microwave and satellite systems measurements
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Oktatási cél:
A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezeték nélküli átviteli eszközök alkalmazása nélkül. A kurzus célkitűzése, hogy a hallgatók rendszer- és eszközszintű ismeretet szerezzenek a rádiótávközlés, és ezen belül a mikrohullámú eszközök jellemzőinek mérésében.
A mérések során elsajátítják a mikrohullámú sávtartományban használatos alap mérőműszerek használatát, valamint a hullámvezető tápvonal jellemzők mérési módszereit.
A tananyag:Teljesítmény, állóhullám arány és hullámhossz mérése mikrohullámú hullámvezető tápvonalon
- Mikrohullámú szignálgenerátor kimenő jelteljesítményének vizsgálata szignál analizátorral
- Szignál generátor és szignál analizátor kezelési és mérési beállítási lehetőségeinek megismerése
- Szignál generátor kimenő jel teljesítményének frekvencia tartományú vizsgálata szignál analizátorral CW üzemmódban
- Szignál generátor kimenő jel teljesítményének frekvencia tartományú vizsgálata szignál analizátorral SWEEP üzemmódban
-Szignál analizátor kimenő jel teljesítményének frekvencia tartományú vizsgálata teljesítmény mérővel
- Mikrohullámú hullámvezető tápvonal kimenő jel teljesítményének frekvencia tartományú vizsgálata teljesítmény mérővel
Állóhullám arány és hullámhossz mérése mikrohullámú hullámvezető tápvonalon
Kisteljesítményű lezárások mérése négyszögletes hullámvezető tápvonalon
- Kisteljesítményű illesztett lezáró kihangolása négyszögletes hullámvezetőben
Kisteljesítményű fix lezáró állóhullám arányának mérése négyszögletes hullámvezetőben
Mikrohullámú passzív, nonreciprok áramköri elemek mérése
Izolátor állóhullám arányának és jósági tényezőjének (szelepviszonyának) mérése
Cirkulátor mérése
Félévközi követelmények

Félévközi követelmények: A vizsgára bocsátás (aláírás megszerzésének) feltétele a tantárgy követelmények és TVSz. előírásait nem meghaladó hiányzások, ill. az előírt mérések teljesítése legalább elégséges (2) szinten.

A mérések látogatása kötelező. A félév során az előírt összes mérést sikeresen teljesíteni szükséges.

 
 

A pótlás módja: Az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint.

 Pót mérés időpontja: 14. oktatási hétVizsga módja

A mérések egyenként, osztályzattal kerülnek értékelésre.

Az eredő évközi jegyet az egyes mérések osztályzatainak TVSz. szerint kerekített számtani átlaga adja.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: