Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú és műholdas rendszerek mérése (KHWMR2TBLE)

Tantárgykód: KHWMR2TBLEKredit: 140
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: