Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok (KHWMM1TBNE)

Tantárgykód: KHWMM1TBNEKredit: 5
Angol cím: Mobile and microwave networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók rendszer- és eszközszintű ismeretet szerezzenek a rádiótávközlés, és ezen belül a műholdas, mikrohullámú és mobil kommunikáció területén. A tárgy első fele a rádióhullám terjedés kérdéseivel, műholdas rendszerekkel és mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.
A tananyag:A rádiórendszerek felosztása és az alkalmazott rádióspektrum, Rádiós hullámterjedés, zavarok, Antennák, rádiós csatorna vizsgálata; Mikrohullámú elmélet. Mikrohullámú eszközök, alkatrészek; Mikrohullámú pont-pont, pont-multipont összeköttetések; Műholdas távközlő rendszerek, műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerek; Rádiós közeghozzáférés (TDD, FDD), rádiós hozzáférési technológiák (TDMA, FDMA, CDMA, OFDM), Kódoló és hibajavító eljárások; 2G-5G mobil hálózatok rendszertechnikája, bázisállomás alrendszer, core network; Mobil QoS követelmények; Maghálózati jelzések, protokollok, helynyilvántartás; Helyfüggő szolgáltatások; Lokális és infrastruktúra nélküli hálózatok (WiFi, Zegbee, RFID, Bluetooth stb.)
Előadás témaköreHétÓra
Elektromágneses hullámterjedés alapjai. Rádiócsatorna fogalma, jellemzői. Rádióhullámok terjedése, jellemzői. Sávtartományok hullámterjedési jellemzői.14
Antenna elmélet. Antennák jellemzői. Antenna típusok és sávtartományi alkalmazásuk lehetőségei.24
A rádiórendszerek felosztása és az alkalmazott rádióspektrum. Rádiós rendszerek és technológiák a frekvencia spektrum tükrében.34
Műholdas távközlési ismeretek. Mobil személyi műholdas kommunikácós rendszerek. Műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerek.;44
Mikrohullámú tápvonal elmélet. Elosztott paraméterű hálózatok. Állóhullám arány, reflexiós tényező, szórási paraméterek. Mikrohullámú passzív reciprok és nonreciprok áramköri elemek. Mikrohullámú aktív eszközök, alkatrészek.54
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlés szabályozási és felügyeleti tevékenysége. A frekvenciagazdálkodás magyarországi szabályozási rendszere.
Az NMHH mérésügyi feladatai (gyakorlati bemutató az NMHH telephelyén, 1133 Bp. Visegrádi utca 106.)
64
Mikrohullámú pont-pont, pont-multipont összeköttetési rendszerek. Mikrohullámú áramkörök tervezése és mérése.
1. Zárthelyi dolgozat
74
WD Rádiós átviteli megoldások és hozzáférési eljárások (TDD-FDD; TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA), cellás földi rádiórendszerek, frekvenciakiosztás gazdálkodás és újrahasznosítás, cellatervezés. Handover fogalma, mobil rádiós átvitel problémái, mérési paraméterek és mérőszámok.84
2G, GSM mobil hálózat, rendszertechnika. Fizikai és logikai csatornák funkciói. Forgalmi példák (roaming, handover, stb.).Hitelesítés és titkosítás. Helynyilvántartás, helyfüggő szolgáltatások. 2.5G, a mobil adatátvitel kezdete. Csomagkapcsolt – vonalkapcsolt átvitel különbségei.94
Mobil QoS követelmények, adatátvitel mobil hálózaton. 3G, UMTS mobil hálózat, rendszertechnika. Kódoló és hibajavító eljárások. Fizikai és logikai csatornák funkciói,
forgalmi példák, teljesítményszabályzás.
104
Oktatási szünet114
4G, LTE mobil hálózat, rendszertechnika. Rádiós szakasz megoldásai: uplink-downlink megvalósítás (OFDM, SC-FDMA, ciklikus prefix, stb.) fizikai és logikai csatornák funkciói, forgalmi példák.124
LTE-Advanced, 5G, jövő mobil hálózatai. Elvárások, koncepciók, legújabb eredmények.
2. Zárthelyi dolgozat
134
Lokális és infrastruktúra nélküli hálózatok (WiFi, Zegbee, RFID, Bluetooth stb.).
Pót Zárthelyi dolgozat
144
Félévközi követelmények

A vizsgára bocsátás (aláírás megszerzésének) feltétele a TVSz. előírásait nem meghaladó hiányzások, ill. az előírt zárthelyi dolgozat(ok) teljesítése legalább elégséges (2) szinten.


A 1. Zárthelyi dolgozat időpontja: 7. oktatási hét

A 2. Zárthelyi dolgozat időpontja: 13. oktatási hét


A pótlás módja: Az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint.


Pót Zárthelyi dolgozat időpontja: 14. oktatási hét

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

Kötelező irodalom: Karl Rothammel: Antennakönyv, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1977)Dr.Maros Dóra: GSM; UMTS; LTE; GPRS; Bluetooth; Wlan hálózatokStefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker: LTE – The UMTS Long Term Evolution, Wiley (2011)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: