Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil hálózatok (KHWMH5TBNE)

Tantárgykód: KHWMH5TBNEKredit: 3
Angol cím: Mobile networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Rádiós közeghozzáférés (TDD, FDD), rádiós hozzáférési technológiák (TDMA, FDMA, CDMA, OFDM), Kódoló és hibajavító eljárások; 2G-5G mobil hálózatok rendszertechnikája, helynyilvántartás, mobil QoS követelmények, protokollok, interfészek, jelzések. Lokális és infrastruktúra nélküli hálózatok, alkalmazások (WiFi, Zigbee, RFID, Bluetooth stb.)
A tananyag:Mobil hálózatok generációi és azok jellemzői (történeti áttekintés). GSM/GPRS/EGPRS (Global System for Mobile Commucation/General Packet Radio Service/Edge General Packet Radio Service) rendszer alapelemei. Rádiós interfész, átviteli problémák és megoldások, fading, intersymbol interferencia. Fizikai és logikai csatornák feladatai, összerendelésük. GSM védelmi rendszere, hitelesítés, titkosítás, készülék ellenőrzés. Forgalmi esetek: bekapcsolás, roaming, helymeghatározás, hívás kezdeményezés, fogadás. Mérések a rádiós csatornán. Jelzések és protokollok. Harmadik generációs mobil rendszerek: UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) rendszer, hálózati felépítés, frekvencia spektrum. QoS (Quality of Service) fogalma, osztályai, WCDMA (Wide Band Code Division Multiple Access) alapelvei, kiterjesztési faktor, feldolgozási nyereség, alkalmazott kódok, eljárások. Handover típusok. LTE hálózatok felépítése, jellemzői, szolgáltatásai. MIMO alkalmazása LTE-Advanced jellemzői. 5G áttekintése. Lokális és infrastruktúra nélküli hálózatok, alkalmazások.
Félévközi követelmények

A vizsgára bocsátás (aláírás megszerzésének) feltétele a TVSz. előírásait nem meghaladó hiányzások, ill. az előírt zárthelyi dolgozat(ok) teljesítése legalább elégséges (2) szinten. 

Az 1. Zárthelyi dolgozat időpontja: 7. oktatási hét 

A 2. Zárthelyi dolgozat időpontja: 13. oktatási hét


A pótlás módja: Az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint.

Pót zárthelyi dolgozat időpontja: 14. oktatási hét

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: