Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Műszaki akusztika (KHWMA1TBNE)

Tantárgykód: KHWMA1TBNEKredit: 3
Angol cím: Technical acoustics
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató: Tóth Ádám
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a híradástechnika területén a hang- és videó-stúdiókhoz kapcsolódó akusztikai ismeretekkel.
A tananyag:Tematika:
- Hangtan, akusztikai és hangtechnikai alapok.
- Hangok és zajok csoportosítása.
- Elektroakusztikus átalakítók, mikrofonok, működési elve és csoportosítása, sztereó mikrofonrendszerek, hangszórók, típusai.
- Hangstúdió felépítése, hangút és hangtechnikai eszközök jellemzői, keverőpultok, effektek működése, csatlakozó és kábel típusok.
- Videostúdió felépítése, eszközei, mozgókép rögzítése (kamerák működése, képérzékelők, világítás).
- Digitális videószerkesztés alapjai, vágás fogalmak, filmnyelvi alapok, lineáris és non-lineáris vágás, editáló szoftverek.
Félévközi követelmények

Az előadások látogatása kötelező. Az előadások maximum 30%-ról lehet hiányozni.

A félév során két nagy ZH kerül megírásra. Az aláíráshoz mindkettőt legalább elégségesre kell teljesíteni
Vizsga módja

A vizsga írás és szóbeli a teljes félév anyagából.

Kötelező irodalom: Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Pusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Jákó Péter: Digitális hangtechnika
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: