Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Korszerű kamerarendszerek (KHWKK5TBNE)

Tantárgykód: KHWKK5TBNEKredit: 3
Angol cím: Modern camera systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A kurzus során a hallgatók megismerkednek a korszerű kamerarendszerekkel és azok gyakorlati használatát is elsajátítják.
A tananyag:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a TV stúdiókban alkalmazott technikákról. A tantárgy gyakorlati tudást társít a Műszaki akusztika elméleti tantárgyhoz.
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, illetve a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltásra kerül, melyet nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg. Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szinte

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: