Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Infokommunikáció (KHWIS1TMNE)

Tantárgykód: KHWIS1TMNEKredit: 4
Angol cím: Infocommunication
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az infokommunikáció terén napjainkban legelterjedtebb technológiák (webprogramozás, hálózattervezés, hálózatbiztonság, üzemeltetés) ismertetése.
A tananyag:Web programozás, fókuszban az adatkapcsolatok, interfészek, adatátvitel http-n keresztül.
Rendszerbiztonság bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás, kiesések kezelése.
Hálózatüzemeltetési kérdések, hálózatfelügyelet, bevált gyakorlatok.
Hálózattervezés és dokumentálás.
Előadás témaköreHétÓra
Webes alkalmazások rendszertechnikája, protokollok áttekintése.
Hypertext Transfer Protocol: HTTP/1.0, HTTP/1.1 és HTTP/2. Titkosított
csatornák kérdései.
13
Adatleíró nyelvek: XML, HTML, CSS, JSON.23
Kliens oldali működés, ECMAScript, Javascript. ECMAScript API-k: DOM, XmlHttpRequest, Websocket.33
Szerver oldali működés, web szerverek, programfuttató környezet, adatbázis szerverek.43
Webes alkalmazások működése a gyakorlatban.53
Konzultáció/Zh (Webprogramozás).63
A rendszerbiztonság szemlélete, alapfogalmai.73
Rendszerbiztonsági követelmények, szabványok.83
A rendszerbiztonság tervezése.93
Hálózatfelügyelet, hálózatüzemeltetés alapfeltételei.103
Hálózatüzemeltetés, bevált gyakorlatok.113
Adatátviteli követelmények felmérése, meghatározása, dokumentálása.123
Hálózatok tervezése, alternatív lehetőségek figyelembe vétele, dokumentálása.133
Konzultáció/Zh (Rendszerbiztonság, hálózattervezés és üzemeltetés).143
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a laborgyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az évközi jegyet a félév szorgalmi időszakában megírt zárhelyi, valamint a labormunka alapján kapja.


A dolgozatok értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

A pótlás módja: aláíráspótló vizsga TVSZ szerint


Vizsga módja

A vizsga módja: írásbeli


A dolgozatok értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013Javascript: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdfHTML 5: http://www.w3.org/TR/html5/CSS: http://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.htmlPHP: http://php.net/manual/en/langref.php
Ajánlott irodalom: Dr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: