Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IP alapú médiaátvitel (KHWIP6TBNE)

Tantárgykód: KHWIP6TBNEKredit: 3
Angol cím: IP-based media transfer
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Gyányi Sándor
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A modern, IP hálózatokon történő médiatovábbítási módszerek ismertetése.
A tananyag:Internetes átvitel alapfogalmai, LAN eszközök felépítése, VLAN, QoS.
Médiaforgalom minőségbiztosításának eszközei: a forgalom szabályozásának eszközei (Traffic policing, traffic shaping, scheduling).
QoS eljárások, protokollok.
Egyes és többesadású Internet protokollok jellemzői.
Médiaszolgáltatásban alkalmazott IP alapú protokollok.
IP és MPLS gerinchálózatok.
Voice over IP (VoIP) alkalmazások, protokollok.
Félévközi követelmények

A félév során két zárthelyi van, amit kötelező megírni legalább elégséges eredménnyel. Sikertelen zárthelyi/zárthelyik esetén a félév utolsó hetében egy pót HZ-val lehet megszerezni az aláírást.

Amennyiben a pótZH sikertelen, akkor vizsgaidőszakban egy darab aláíráspótló vizsga lesz kiírva a TVSZ-nek megfelelően.

Az előadásokon kötelező a részvétel, így maximum az órák 30%-ról lehet hiányozni.

Vizsga módja

Írásbeli és szóbeli vizsga.

Kötelező irodalom: RFC 791: Internet Protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc791)Dr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012A. Tanenbaum: Computer networks, 5-th edition, Prencice Hall
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: