IP alapú kommunikáció (KHWIP1TBLE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

IP alapú kommunikáció (KHWIP1TBLE)

Tantárgykód: KHWIP1TBLEKredit: 0
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 12
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Címzés és útvonalválasztás a hálózati rétegben, a szállítási réteg fő jellemzői
A tananyag:A hálózati réteg alapvető jellemzői
Hálózati aktív elemek (Repeater, HUB, Bridge, Switch, Router, Gateway)
Csomagtovábbítási módok (Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast)
Összeköttetés nélküli és összeköttetés alapú szolgálatok
IPv4 csomag headerek és címek
IPv6 csomag headerek és címek
IPv4 - IPv6 együttműködési stratégiák, DHCP, ICMP, IGMP, ARP, RARP
A routing algoritmusok jellemzői
Routing algoritmus változatok (Source routing és destination routing, statikus és dinamikus routing (Link State, Distance Vector))
Többesküldés (spanning tree)
A szállítási réteg és fő protokolljai (TCP, UDP)
Hálózati címfordítás (PAT, NAT)
Félévközi követelmények


Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: