Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Infokommunikációs hálózatok megvalósítása (KHWIH6TBNE)

Tantárgykód: KHWIH6TBNEKredit: 3
Angol cím: Communication measurement
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 1
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Vizsga módja

- 


Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: