Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hálózati architektúrák (KHWHA1TBLE)

Tantárgykód: KHWHA1TBLEKredit: 0
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 12
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Az adatátvitelhez kapcsolódó ismeretek, szabványok rendszerbe foglalása és nagyvonalú áttekintése
A tananyag:Az infokommunikációs hálózatok alapfogalmai I.
Az infokommunikációs hálózatok alapfogalmai II.
Hálózati architektúrák jellemzői I.
Hálózati architektúrák jellemzői II.
Hálózati architektúrák jellemzői III.
Konzultáció/ZH/prezentáció
A kriptográfia alkalmazása az infokommunikációs hálózatokban I.
A kriptográfia alkalmazása az infokommunikációs hálózatokban II.
Kliens-szerver és peer-to-peer hálózatok
Cloud computing
Intelligens világ, IOT
Protokollok leírásának formális módszerei
Konzultáció/ZH/prezentáció
Konzultáció/pótZH/prezentáció
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: