Fizikai és logikai adatátvitel (KHWFA1TBNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Fizikai és logikai adatátvitel (KHWFA1TBNE)

Tantárgykód: KHWFA1TBNEKredit: 3
Angol cím: Physical and logical data transmission
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Az adatátviteli közegek, topológiák, a fizikai és logikai rétegbe tartozó ismeretek
A tananyag:Adatátviteli közegek, topológiák
A fizikai réteg I. (Alapsávi jelátvitel)
A fizikai réteg II. (Modulációs technikák, xDSL)
Az adatkapcsolati réteg I. (Keretek és blokkok kialakítása)
Az adatkapcsolati réteg II. (Karakter- és bitorientált eljárások)
Az adatkapcsolati réteg III. (Forgalomszabályozás, hibakezelés)
Adatkapcsolat protokollok (PPP, PPTP, PPMP),
Az adatkapcsolati réteg alrétegei (MAC, LLC)
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák I. ( LAN, Ethernet, Token Ring)
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák II. (Wireless LAN)
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák III. (Bluetooth, Zigbee, DOCSIS)
Adatátvitel villamosenergia hálózaton (PLB, BP
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:

1.         A félév folyamán 2db ZH eredményes megírása (min. 40%)

2.         A félév folyamán 1 db kb. 15 perces prezentáció tartása az oktatóval előzetesen egyeztetett témáról. 

A pótlás módja: PótZH a szorgalmi időszakban. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a prezentáció nem pótolható.

Vizsga módja

A vizsga módja:

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

 

Százalék
 Vizsgajegy
85 - 100
 jeles (5)
70 - 84
 jó (4)
55 - 69
 közepes (3)
40 - 54  
 elégséges (2)
0 - 39
 elégtelen (1)

 

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Az előadásokon felhasznált prezentáció, amely a Moodle rendszerben elérhetőAndrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: