Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Adatátviteli rendszerek (KHWAR1TMNE)

Tantárgykód: KHWAR1TMNEKredit: 4
Angol cím: Data transmission systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A tantárgy megismerteti a korszerű adatátviteli megoldásokat, protokollokat vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban.
A tananyag:A tantárgy keretében nyilvános (PLMN, Internet) és zárt (GSM-R, TETRA), kapcsolt hálózati kialakításokkal, topológiákkal (2G – 5G, LTE), valamint kis hatótávolságú megoldásokkal (WLAN, Bluetooth, Zigbee, LoRa) foglalkozunk. A hallgatók megismerik az adatátviteli hálózatok protokolljait és az ezzel kapcsolatos ajánlásokat, szabványokat (ISO, IEEE, ETSI, ITU-T és RFC).
Vizsgáljuk az adatátviteli megoldások fontosabb vezetékes interfészeit (UART alapú, Ethernet alapú réz és optikai).
Adathálózati protokollok: OSI referencia modell, TCP/IP protokoll stack és annak fontosabb protokolljai, fejléc információi, Mobil-IP, Mobil-mozgásmenedzsment, hálózati címfordítások.
Berendezések és hálózat szinkron fogalma, szükségessége és az ezzel kapcsolatos protokollok.
Smart-grid és smart-metering megoldásokat támogató protokollok (DLMS) és IoT megoldások és az azt támogató protokollok.
Előadás témaköreHétÓra
Hálózatok konvergenciája, jelenleg használt hálózati struktúrák, hozzáférési technikák.12
Adatátviteli megoldások vezetékes interfészeken (soros szinkron és aszinkron kommunikációs interfészek, 10/100/1000 Eth)22
Rádiós átviteli alapok, hullámterjedés, antennák, ISM sáv használata.32
Adatátviteli megoldások rövid hatótávolságú rádiós interfészen (personal és helyi hálózatok)42
Adatátviteli hálózatok protokolljai (TCP/IP protokoll stack, IP v4 és v6, ICMP, IP multicast, IGMP)52
Adatátviteli hálózatok protokolljai (NAT, IP-tunneling, MPLS)62
Adatátviteli hálózatok protokolljai UDP, TCP, MTCP72
Qos, valós idejű átvitel, RTP/RTCP82
Hálózat szinkronizálás, szinkronizációs megoldások, protokollok.92
Mobil hálózatok struktúrája. PLMN és zárt célú mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakaszának rádiós interfészei.102
Mobil hálózati protokollok (mobil IP, mozgásmenedzsment).112
Smart-grid és smart-metering megoldásokat támogató protokollok (DLMS) és IoT megoldások és az azt támogató protokollok.122
Zárthelyi.132
Összegzés, pótlások.142
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Mérések elméleti összefoglalója, ismerkedés a Wireshark hálózat analizátorral.12
Eth keret felépítés vizsgálata, MAC címzés;
ARP (broadcast ARP elemzés és válaszüzenet)
IPv4 header elemzés
DHCP vizsgálat.
22
Eth keret felépítés vizsgálata, MAC címzés;
ARP (broadcast ARP elemzés és válaszüzenet)
IPv4 header elemzés
DHCP vizsgálat.
32
Szállítási réteg vizsgálata;
TCP kapcsolatfelvétel, TCP header;
UDP header;
IP multicast csoportképzés és csoport elhagyás; csoport élőn tartás.
42
Szállítási réteg vizsgálata;
TCP kapcsolatfelvétel, TCP header;
UDP header;
IP multicast csoportképzés és csoport elhagyás; csoport élőn tartás.
52
Pótlások, beszámolók;
Összegzés.
62
Pótlások, beszámolók;
Összegzés.
72
Félévközi követelmények

Vizsgára bocsátás feltétele: sikeres nagy ZH, valamint a laborgyakorlatok sikeres elvégzése. Aláírás pótlás kizárólag a szorgalmi időszakban lehetséges.

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt).

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt egy nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elvárt eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag


Vizsga módja

A vizsga módja: írásbeli

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Jochen Schiller: Mobile Communication (2nd edition) ISBN 0 321 12381 6Wührl Tibor: Irodai Informatika II. (OE KGK 4018)Elektronikus labormérési útmutatók.
Ajánlott irodalom: Vonatkozó ETSI, IEEE és RFC dokumentumok
Utolsó módosítás: