Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Analóg és digitális műsorszórás (KHWAD1TBNE)

Tantárgykód: KHWAD1TBNEKredit: 3
Angol cím: Analog and digital broadcasting
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A kurzus célja, a híradástechnika területén a földfelszíni, a műholdas és a kábeles műsorszórással kapcsolatos mérnöki ismeretek elsajátítása.
A tananyag:Tematika:
- A látás és hallás fiziológiája.
- Analóg rádiós műsorszórás. AM és FM moduláció.
- Hangjel digitalizálása és tömörítése.
- Digitális rádiós műsorszórás DRM és DAB.
- Képjelek átalakítása villamos jellé.
- Analóg tv rendszerek.
- Képjelek digitalizálása és tömörítése
- Műholdas televíziós műsorszórás.
- Kábeles televíziós műsorszórás.
- Digitális műsorszórások.
Félévközi követelmények

Az előadások látogatása kötelező. Az előadások maximum 30%-ról lehet hiányozni.

A félév során két nagy ZH kerül megírásra. Az aláíráshoz mindkettőt legalább elégségesre kell teljesíteni.

Vizsga módja

A vizsga írás és szóbeli a teljes félév anyagából.

Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjaiHazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: