Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. gyakorlat (KHTVT22TLD)

Tantárgykód: KHTVT22TLDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 16Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A műszaki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
Nagyságrendek megbecsülésének, alapvető áramköri szemléletnek kialakítása. Jártasság megszerzése
alapvető műszaki számításokban.
Oktatási cél elérését szolgáló feladatok:
- a villamos és a mágneses jelenségek világos feltárása, az összefüggéseknek gyakorlatban való alkalmazása.
- a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a villamos szakterületen,
- a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus – kalkulátoros (fejben nagyságrendileg ellenőrzött) számításokban való készség kialakítása,
- műszaki feladatok és azok megoldásainak szabatos, logikus megfogalmazása és a kommunikációs készségnek a fokozása pl. táblai feladatok megoldásával,
a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás fejlesztése.
A tananyag:A szinuszos váltakozó jelek.
Összetett szinuszos hálózatok, a háromfázisú energetikai rendszer
Komplex mennyiségek függvényábrázolásai
Kétpóluspárok
Periódikus áramú hálózatok
Tranziens jelenségek (Általános időbeli jelenségek vizsgálata)
Előadás témaköreHétÓra
Szinuszos vá. hálózatok. Periodikus áramú hálózatok.14
Lineáris vá. hálózatok frekvenciafüggése.24
Kétpóluspárok vizsgálata.34
Tranziens jelenségek.
A 2. féléves tananyag áttekintése.
44
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatók házi feladatokat kapnak, és zárthelyit írnak. 

A vizsgára bocsátás feltétele a házi feladatok, és a félévközi zárthelyik legalább elégségesre történő teljesítése, ezekkel  a legalább elégséges évközi jegy elérése.

Kötelező irodalom: dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)Debreczenyné Révy Gabriella: Bode-diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Kétpóluspárok /Oktatási segédlet
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: