Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. gyakorlat (KHTVT12TTD)

Tantárgykód: KHTVT12TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 8Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele:
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: