Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika II labor (KHTTI22TTD)

Tantárgykód: KHTTI22TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 20
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A laborgyakorlaton a hallgatók megismerik az IP hálózatok útválasztóinak működését, konfigurálását.
A tananyag:Útvonalválasztás a hálózati rétegben. Forgalom irányító algoritmusok. Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS.
Szállítási réteg és protokolljai. Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP.
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email. Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS. Wold Wide Web és intranet. Multimedia az alkalmazási rétegben. Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
A kliens-szerver modell különböző változatai.
Hálózati biztonság: kriptográfia, Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem. Címfordítás.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Pv4 és Ethernet hálózati ismeretek ismétlése, Cisco IOS felépítése.
CLI üzemmódok megismerése, a boot folyamat áttekintése.
Fastethernet interface konfiguráció, azonos hálózati címekkel, ARP működésének megismerése, ARP cache listázása.
Diagnosztikai feladatok (show, traceroute, ping), Fastethernet interface újrakonfigurálás, különböző hálózati címekkel, ARP működésképtelenségének megértése.
14
Serial interface konfigurálása, DCE-DTE üzemmódok.
Routing fogalma, statikus route hozzáadása.
Routing protokollok szükségszerűségének megértése, RIP konfiguráció.
23
Hálózati címek meghatározása, subnet-ek kialakítása, RIP működésképtelenségének belátása nem default subnet esetén.
OSPF routing protokoll megismerése, OSPF konfigurálása.
Hálózati kapcsolatok megszakadásakor konvergencia ellenőrzése.
34
Router adminisztrációs feladatok: biztonsági beállítások, login használata.
Virtuális teletype (telnet) konfigurálása, telnet használata távoli adminisztrációra.
ROM monitor indítása, configuration register feladata, ignore bit használata, jelszóvisszaállítás.
43
Számítógépek bekapcsolása az IP hálózatba, Nmap használata, hálózati szolgáltatások felderítése (web szerver, SSH szerver, telnet szerver).
A telnet parancs használata TCP kapcsolódáshoz.
Wireshark csomagvizsgálatok a háromféle szolgáltatás kipróbálásakor.
53
Adatforgalom karakterizálása, paraméterek meghatározása (forrás IP, cél IP, forrás port, cél port).
IOS access-list működése, szűrési módszerek (blacklist, whitelist, wildcard működése, egyszerű ACL, extended ACL).
IP címek szűrése a hálózati forgalomból.
A korábban meghatározott szolgáltatási paraméterek szerinti szűrések.
63
Félévközi követelmények

A méréseket a mérési időszakban kell elvégezni. A laboratóriumi munka értékelése alapján évközi jegyet kap a hallgató.

Kötelező irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013RFC 791: Internet Protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc791)https://www.rfc-editor.org/ anyagai
Ajánlott irodalom: Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás
Utolsó módosítás: