Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló labor I. (KHTTI1LTTD)

Tantárgykód: KHTTI1LTTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 16
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.12
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál. 22
Első részfeladat megoldás beszámoló.52
Második részfeladat megoldás beszámoló.92
Feladat leadása a konzulensnél.124
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.132
Beszámoló, prezentáció.142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.
A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: