Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt I. (KHTTI1LTLD)

Tantárgykód: KHTTI1LTLDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 16
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
A tananyag:Szabadon választott gyakorlati példán keresztül az önálló komplex problémamegoldó mérnöki gondolkodás kifejlesztése a hallgatókban. A választható projekt feladatok ismertetése. A feladathoz kapcsolódó szakirodalom felkutatása, tanulmányozása, rendszerezése. A feladat megoldásához szükséges részletes ütemterv elkészítése. A feladat részletes kidolgozása, a hozzá kapcsolódó mérésekkel, számításokkal együtt. Az elvégzett feladat dokumentálása. Az önálló projekt készítése során szerzett tapasztalatok elemzése, értékelése.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.11
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál. 21
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.31
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.41
Első részfeladat megoldás beszámoló.51
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.61
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.71
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.81
Második részfeladat megoldás beszámoló.91
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.101
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.111
Feladat leadása a konzulensnél.121
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.132
Beszámoló, prezentáció.142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.
A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

A pótlás módja:
A félévközi jegyet a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nem pótolható.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: