Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. labor (KHTTI12TND)

Tantárgykód: KHTTI12TNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A laborgyakorlaton a hallgatók megismerik az IP hálózatok útválasztóinak működését, konfigurálását.
A tananyag:Útvonalválasztás a hálózati rétegben. Forgalom irányító algoritmusok. Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS.
Szállítási réteg és protokolljai. Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP.
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email. Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS. Wold Wide Web és intranet. Multimedia az alkalmazási rétegben. Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
A kliens-szerver modell különböző változatai.
Hálózati biztonság: kriptográfia, Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem. Címfordítás.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Labor bemutatása, mérési feladatok és követelmények bemutatása.
Elméleti anyag összefoglalása mérésekhez.
Hardveres mérések forgószínpad-szerűen 2-3 fős csoportban, a Layer 2 mérések pedig önálló munkával történnek.
13
Analóg kéthuzalos távtáplált telefonkészülék mérése.23
ADSL mérés.33
Telefon alközpont átviteli jellemzőinek mérése.43
VoIP mérés.53
IPTV mérés.63
Layer2 mérések Cisco switch hálózati eszköz használatával:
Switch hardver felépítés megismerése, switch memóriák.
73
Soros aszinkron átvitel vizsgálata.
Egyenes és cross kábelek vizsgálata.
83
Cisco IOS megismerése, konfigurációs módok. 93
Interfészek konfigurálása.
Elfelejtett jelszó, konfiguráció megtartása.
103
ARP megértése.113
Hálózatrészek szegmentálása, virtuális LAN-ok vizsgálata.
Port megfigyelése, port monitoring.
123
Spanning-tree protokoll vizsgálata.133
Wireshark protokollelemzés.143
Félévközi követelmények

A méréseket a mérési időszakban kell elvégezni. A laboratóriumi munka értékelése alapján évközi jegyet kap a hallgató.

Kötelező irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013RFC 791: Internet Protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc791)
Ajánlott irodalom: Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás
Utolsó módosítás: