Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I (KHTTI11TND)

Tantárgykód: KHTTI11TNDKredit: 5
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Hálózati architektúrák, adatátviteli közegek, fizikai réteg, adatkapcsolati réteg, hálózati réteg.
Előadás témaköreHétÓra
Szakdolgozat készítési tájékoztató. Általános áttekintés. Adatátviteli alapfogalmak.14
Hálózati architektúrák. Szabványosítási szervezetek.24
Adatátviteli közegek.
A fizikai réteg I.: Alapsávi jelátvitel.
34
A fizikai réteg II.: Modulációs technikák, xDSL.44
Az adatkapcsolati réteg I: Keretek és blokkok kialakítása. Karakter- és bitorientált eljárások.54
Konzultáció/ZH64
Az adatkapcsolati réteg II: Forgalomszabályozás, hibakezelés.
Az adatkapcsolati réteg alrétegei. MAC, LLC.
74
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák I: LAN, Ethernet, Token Ring84
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák II: Wireless LAN, Bluetooth, DOCSIS.94
A hálózati réteg jellemzői I.: Címzések a hálózati rétegben.
A hálózati réteg fő protokolljai: IPv4, IPv6.
104
A hálózati réteg jellemzői II.: További hálózati rétegbeli protokollok (ICMP, IGMP, DHCP, ARP, RARP).114
Útvonalválasztás124
Konzultáció/ZH134
Konzultáció/pótZH144
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:

1. A félév folyamán 2db ZH eredményes megírása (min. 40%)

2. A félév folyamán 1 db kb. 15 perces prezentáció tartása az oktatóval előzetesen egyeztetett témáról.


Időpont

Időtartam

Szerezhető max. pontszám

Témák

1.ZH

okt. 18.

90 perc

10

Az első 5 héten feldolgozott anyag

2.ZH

dec.6.

90 perc

10

A 7-12. héten feldogozott anyag

Pót ZH

dec.13.

90 perc

10

A pótlandó ZH(-k) témája

A pótlás módja: 

PótZH a szorgalmi időszakban. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a prezentáció nem pótolható.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban.

A vizsgadolgozat értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.


Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközlési informatika I. (oktatási segédanyag, 6 részből álló prezentáció)
Ajánlott irodalom: Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: