Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I (KHTTI11TLD)

Tantárgykód: KHTTI11TLDKredit: 5
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 20
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Hálózati architektúrák, adatátviteli közegek, fizikai réteg, adatkapcsolati réteg, hálózati réteg.
Előadás témaköreHétÓra
Az adatkapcsolati rétegre épülő technológiák.: LAN, Ethernet, Token Ring,
wireless LAN, Bluetooth, DOCSYS.
35
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Szakdolgozat készítési tájékoztató. Általános áttekintés. Adatátviteli alapfogalmak.
Hálózati architektúrák. Szabványosítási szervezetek.
Adatátviteli közegek.
15
Az adatkapcsolati réteg: Keretek és blokkok kialakítása. Karakter- és bitorientált eljárások. Forgalomszabályozás, hibakezelés.
Az adatkapcsolati réteg alrétegei. MAC, LLC.
25
A hálózati réteg jellemzői: Címzések a hálózati rétegben.
A hálózati réteg fő protokolljai: IPv4, IPv6.
További hálózati rétegbeli protokollok (ICMP, IGMP, DHCP, ARP, RARP).
Útvonalválasztás.
45
Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközlési informatika I. (oktatási segédanyag, 6 részből álló prezentáció)
Ajánlott irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013Dr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: