Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Szakdolgozat (KHTSD11TTD)

Tantárgykód: KHTSD11TTDKredit: 15
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 20
Tárgy teljesítésének feltétele: Aláírás megszerzése
Oktatási cél:Szakdolgozat elkészítése.
A tananyag:A szakdolgozat elkészítése a konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítás.14
Első részfeladat megoldás beszámoló.54
Második részfeladat megoldás beszámoló.94
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.124
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.132
Végleges változat leadása, feltöltés.142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.
A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént jelentkezés esetén vehető fel.

A pótlás módja:
A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: