Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Szakdolgozat (KHTSD11TND)

Tantárgykód: KHTSD11TNDKredit: 15
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 7
Tárgy teljesítésének feltétele: Aláírás megszerzése
Oktatási cél:Szakdolgozat elkészítése.
A tananyag:A szakdolgozat elkészítése a konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítás.17
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.27
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.37
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.47
Első részfeladat megoldás beszámoló.57
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.67
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint77
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.87
Második részfeladat megoldás beszámoló.97
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.107
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.117
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.127
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.137
Végleges változat leadása, feltöltés.147
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.

A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént jelentkezés esetén vehető fel.

A pótlás módja: A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.


Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: